Program FACE LPPKN

Melalui program FACE, LPPKN telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan program yang memberi fokus kepada pengukuhan institusi keluarga dan komuniti iaitu projek pembangunan model pengukuhan keluarga dan komuniti (FACE). Ini adalah hasil dari keputusan Majlis Sosial Negara pada 3 Mac 2015 yang mahukan satu halatuju bagi program pembangunan keluarga di Malaysia.  Justeru, antara halatuju mensejahterakan institusi keluarga di Malaysia yang dicadangkan adalah melalui pendekatan model memperkasakan keluarga dan komuniti telah dibentuk.